Als je een klacht hebt

Klachten over Gil Hypotheken en verzekeringen? Wij behartigen jouw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat je een klacht hebt.

Eerst de klachten kenbaar maken aan ons

Indien je een klacht hebt, vragen wij je dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. Jouw klacht wordt behandeld volgens onze klachtenregeling: een vaststaande procedure die voor je waarborgt dat de klacht correct, adequaat en vlot wordt behandeld. Binnen maximaal 48 uur zullen wij schriftelijk reageren op jouw klacht. Wij stellen uiteraard alles in het werk om te komen tot een oplossing waarmee je kunt instemmen.

Daarna eventueel naar het klachteninstituut

Indien wij er samen niet uitkomen en jouw klachten hebben betrekking op onze financiële diensten dan kun je zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een onafhankelijke stichting die jouw klacht verder zal beoordelen. Je kunt zich hiervoor wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900 – 355 22 48
E-mail: info@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl

Aan de behandeling van jouw klacht zijn voor jouw geen kosten verbonden.

Heb je klacht betrekking op de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons dan kun je je altijd wenden tot de: 

Autoriteit Persoonsgegevens.
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 – 200 12 01
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Internet: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aan de behandeling van jouw klacht zijn voor jouw geen kosten verbonden.

contact